Enne randevuu.ee tutvumiskuulutuste ja teenuste kasutamist tutvu reeglite ja tingimustega

Mõisted

(1) “Portaal” on randevuu.ee esimese astme domeeni (top level domain, TLD) piires asuv veebileht;
(2) “Teenusepakkuja” on portaali pidaja, keda esindab  info@randevuu.ee;
(3) “Teenus” on portaalis kasutaja poolne kuulutuse avaldamine, kuulutuste lugemine ning portaalis avaldatud kuulutustele vastamine;
(4) “Kasutaja” on isik, kes kasutab portaali teenust.

Teenuse kasutamise tingimused

Kasutaja peab olema teenuse kasutamiseks vähemalt 18-aastane;
(2) Kasutaja kasutab teenust omal vastutusel;
(3) Teenusepakkuja ei garanteeri, et teenuse kasutamine on kasutajale ohutu, kasulik või rahuldav;
(4) Teenusepakkuja ei garanteeri kasutajale teenuse katkematut osutamist või kasutaja poolt sisestatud info säilitamist;
(5) Teenusepakkuja ei garanteeri kasutaja privaatsuse säilimist;
(6) Teenusepakkuja ei kontrolli kuulutustes oleva teave tõesust ja õigsust. Kuulutuse avaldaja on kohustatud tagama, et avaldatava kuulutuse sisu on täpne, õige, täielik ja asjakohane ning kooskõlas teenuse kasutamise tingimustega, portaalis kehtiva hea tava ja õigusaktidega;
(7) Teenuse kasutamine on tasuta.

Teenusepakkuja õigused

(1) Teenusepakkujal on õigus põhjenduseta keelduda kasutajale teenuse osutamisest;
(2) Teenusepakkujal on õigus peatada või lõpetada täielikult teenuse osutamine sellest kasutajale ette teatamata;
(3) Teenusepakkujal on õigus kasutajale ette teatamata muuta teenuse sisu ning teenuse kasutamise tingimusi;
(4) Teenusepakkujal on õigus jälgida kasutaja tegevust portaalis, lugeda sisestatud kuulutusi ning koguda statistilist infot kasutaja kohta;
(5) Teenusepakkujal on õigus tsenseerida, kustutada ja muuta kuulutusi, kui kuulutuste sisu ei vasta teenuse kasutamise tingimustele, portaalis kehtiva hea tavale ja õigusaktidele;
(6) Teenusepakkujal on õigus saata kasutajale e-maili teel infot teenuse kasutamise kohta;

Teenusepakkuja vastutuse piirang

(1) Teenusepakkuja ei vastuta teenuse otsesest või kaudsest kasutamisest või

kasutamata jätmisest tuleneva kahju ja saamata jäänud tulu eest;

(2) Teenusepakkuja ei vastuta portaali kasutaja poolt toime pandud õigusrikkumiste

või teenuse kasutamise tingimuste rikkumise eest, olenemata tekkinud kahju

suurusest ja vormist;

(3) Teenusepakkuja ei vastuta teenuse kasutamise käigus avaldatud informatsiooni

tõttu tekkinud kahju või saamata jäänud tulu eest;

(4) Teenusepakkuja ei vastuta kuulutustest välja viivate viidete sisu, kvaliteedi ja

seaduslikkuse eest;

(5) Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate osapoolte tegevuse või tegevusetuse tõttu

tekkinud kahju või saamata jäänud tulu eest;

(6) Teenusepakkuja ei vastuta mistahes tehniliste rikete tõttu tekkinud kahju või

saamata jäänud tulu eest;

(7) Teenusepakkuja ei vastuta portaalis avaldatud kuulutuste sisu eest.

(8) Teenusepakkuja jätab õiguse kasutaja poolt lisatud kuulutust taasavaldada.

(9) Kasutaja poolt lisatud kuulutus jääb portaali määramata ajaks või selle ajani, kui

kasutaja selle eemaldab.